Monitorul 164 din data: 27/02/2023

1.HOTĂRÂRE 155 22/02/2023 HOTĂRÂRE nr. 155 din 22 februarie 2023privind actualizarea valorii de inventar a unei…

Monitorul 165 din data: 27/02/2023

1.PROCEDURĂ 17/02/2023 PROCEDURĂ din 17 februarie 2023de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole…

Monitorul 162 din data: 24/02/2023

1.HOTĂRÂRE 8 20/02/2023 HOTĂRÂRE nr. 8 din 20 februarie 2023privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor…

Monitorul 163 din data: 24/02/2023

1.LEGE 43 24/02/2023 LEGE nr. 43 din 24 februarie 2023pentru anularea unor obligaţii fiscale EMITENT: Parlamentul…

Monitorul 159 din data: 24/02/2023

1.ORDIN 20273 20/02/2023 ORDIN nr. 20.273 din 20 februarie 2023pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor…

Monitorul 160 din data: 24/02/2023

1.ORDIN 3666 13/02/2023 ORDIN nr. 3.666 din 13 februarie 2023pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr.…

Monitorul 161 din data: 24/02/2023

1.DECIZIE 611 24/11/2022 DECIZIA nr. 611 din 24 noiembrie 2022referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor…

Monitorul 156 din data: 23/02/2023

1.ORD DE URGENŢĂ 5 22/02/2023 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 22 februarie 2023pentru modificarea Ordonanţei…

Monitorul 157 din data: 23/02/2023

1.DECRET 145 23/02/2023 DECRET nr. 145 din 23 februarie 2023privind eliberarea din funcţie a unui judecător…

Monitorul 158 bis din data: 23/02/2023

1.ANEXĂ 14/02/2023 ANEXE din 14 februarie 2023privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate…