Monitorul 156 din data: 23/02/2023

1.ORD DE URGENŢĂ 5 22/02/2023 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 22 februarie 2023pentru modificarea Ordonanţei…

Monitorul 157 din data: 23/02/2023

1.DECRET 145 23/02/2023 DECRET nr. 145 din 23 februarie 2023privind eliberarea din funcţie a unui judecător…

Monitorul 158 bis din data: 23/02/2023

1.ANEXĂ 14/02/2023 ANEXE din 14 februarie 2023privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate…

Monitorul 158 din data: 23/02/2023

1.DECIZIE 459 25/10/2022 DECIZIA nr. 459 din 25 octombrie 2022referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor…

Monitorul 154 din data: 23/02/2023

1.ORDIN 671 14/02/2023 ORDIN nr. 671 din 14 februarie 2023pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general…

Monitorul 155 din data: 23/02/2023

1.ORDIN 3672 13/02/2023 ORDIN nr. 3.672 din 13 februarie 2023pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr.…