CONVOCATOR

CONVOCATOR

  Stimați colegi,

          Decanul Colegiului Consilierilor Juridici Timişconvoacă Adunarea Generala Ordinară a tuturor membrilor săi la data de 30.03.2017 ora 17.00, la sediul CCJT, str. Gen. E. Grigorescu, nr. 8, ap. 3 în sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi:

  • Aprobarea bilanţului CCJT pentru anul 2016.
  • Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a CCJT pentru anul 2017.
  • Raportul activitatilor pe anul 2016.
  • Măsuri organizatorice
  • Diverse

         În situaţia în care nu sunt întrunite condiţiile legale, Adunarea Generala Ordinară  se  convoaca pentru data de 03.04.2017. ora 17.00, str. Paris nr.2 A, sala de conferinte - parter cu aceeasi ordine de zi.COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI TIMIŞ

DECAN,

Consilier juridic

AGUD ANA-CARMEN

Tuesday 25 September 2018 12:32AM . CCJTM. All rights reserved.