NOTIFICARE

NOTIFICARE COLECTIVĂ

      Asociaţia Profesională COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI TIMIŞ transmite următorul AVERTISMENT DE PLATĂ

prin care solicită membrilor săi care înegistrează cotizaţii restante, să procedeze la achitarea de urgența a acestora, la sediul Colegiului sau prin virament bancar în contul deschis la Banca Transilvania – cod IBAN: RO40BTRL03601205614818XX, precizând pe ordinul de plată numele şi prenumele persoanei pentru care se achită cu numarul de identificare de pe Tabloul General.Sumele achitate vor stinge cele mai vechi restanţe, în ordine cronologică.

Neachitarea restantelor până la data de 01 Iunie 2017, conduce la suspendarea de pe Tabloul Consilierilor Juridici Timiş în temeiul art.20 lit.m din Statutul Asociaţiei Profesionale COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI TIMIŞ.

     Pe cale de consecinţă, pe durata suspendării, membrilor Colegiului Consilierilor Juridici Timiş le va putea fi contestată calitatea de apărător legal în orice instanţă, nu le vor fi eliberate/actualizate dovezile necesare atestării calităţii de consilier juridic stagiar/definitiv sau ale apartenenţei la Asociaţia Profesională „Colegiul Consilierilor Juridici Timiş”, precum şi, le vor fi suspendate drepturile statutare, respectiv dreptul de a lua parte la activităţile organizate în cadrul acesteia, de a vota şi de a fi aleşi în structurile de conducere ale profesiei, până la complinirea tuturor obligaţiilor legale şi statutare restante.  

      În situatia in care nu înregistrati restanțe vă rugăm sa nu luati în considerare notificarea prevăzută la pct. I si vă multumim pentru diligentele depuse.

Cu deosebit respect, Conducerea CCJT

Tuesday 25 September 2018 12:32AM . CCJTM. All rights reserved.