Invitatie Consiliul Concurentei

Agenda Conferinţei aniversare a Consiliului Concurenţei - Regiunea de Vest,

Timişoara, 14-17 noiembrie 2017

14 noiembrie 2017 (Timişoara)

18.00 - Sosirea delegaţiei Consiliului Concurenţei – cazare

Ziua I - 15 noiembrie 2017 (Timişoara)

09.30-10.55 – Întâlnire cu autorităţile locale din regiunea de Vest la sediul Consiliului Judeţean Timişoara;

l 1.00-11.30 – Conferinţă de presă (organizatori: Purtătorii de cuvânt ai Consiliului Judeţean, ai Instituţiei Prefectului din judeţul Timiş şi ai Primăriei Municipiului Timişoara); 11.30-1145 – Primirea reprezentanţilor autorităţilor publice şi ai mediului de afaceri din Regiunea Vest în sala multifuncţională a Consiliului Judeţean Timiş l 1.45-12.10 - Ceremonia de decernare a diplomelor de excelenţă pentru autorităţile publice şi mediul de afaceri, cu prilejul aniversării a 20 de ani de activitate a Consiliului Concurenţei; 12.10-13.30 – Conferinţă de diseminare a culturii concurenţei pentru mediul local de afaceri şi reprezentanţii UAT-urilor:

12.10-12.40 - Aspecte generale privind activitatea antitrust a Consiliului Concurenţei Lector: Daniela BĂDILĂ – Director General;

12.40-13.10 – Aspecte privind interpretarea şi aplicarea prevederilor Legii concurenţei pe pieţele serviciilor de utilităţi publice, recomandări pentru îmbunătăţirea mediului concurenţial pe aceste pieţe Lector. Constantin - Corneliu GRĂDINARIU - inspector de concurenţă - Direcţia Teritorială;

13. 10 - 13.30 Incidenţa legislaţiei din domeniul concurenţei şi a ajutorului de stat în noul

Cod Administrativ

Lector: Lucian STROE - inspector de concurenţă 13.30-14.30 — Discuții;

14.30-15.30 - Pauză;

15.30-18.00 – Vizită de studiu la întreprinderi cu activitate reprezentativă pentru judeţul Timiş.

Tuesday 25 September 2018 12:51AM . CCJTM. All rights reserved.