Alegeri 2012

Asociaţia Profesională Colegiul Consilierilor Juridici Timiş, cu sediul în Timişoara, str. General Eremia Grigorescu Nr.8, apt.3, judeţul Timiş, înregistrată în Registrul persoanelor juridice al Judecătoriei Timişoara, sub nr.25 din 08.03.2004, cod de înregistrare fiscală 16312017, telefon/fax 0256/274633, reprezentată legal prin D-na consilier juridic Agud Carmen Ana, în calitate de decan, având în vedere adresa Nr.3731/S3 din data de 30.03.2012, transmisă organizaţiei noastre profesionale, privind participarea consilierilor juridici din judeţul nostru, alături de magistraţii instanţelor de toate gradele la conducerea secţiilor de votare, pentru alegerile din data de 10 iunie 2012, vă rugăm să participaţi activ la acest demers.

 

              Solicitarea Prefecturii dovedeşte recunoaşterea noastră ca participanţi activi la actul de justiţie, la garantarea respectării legalităţii, contribuind astfel la marcarea imaginii profesiei noastre şi a organizaţiei profesionale care ne reuneşte.

              Prin urmare, vă rugăm să vă exprimaţi, în scris, intenţia de participare, menţionând pe cerere numele şi prenumele, domiciliul, locul de muncă, numărul de telefon şi adresa de poştă electronică, urmând a semna olograf tabelul centralizator care se va întocmi la sediul nostru, tabel care va fi înaintat la data de 10 octombrie 2012 Instituţiei Prefectului. Solicitarea expresă este ca persoanele nominalizate pe lista finală să nu fie înregimentate în niciunul din partidele politice care avtivează în România. Această cerinţă va fi considerată ca îndeplinită prin semnarea tabelului final, semnătură prin care vă asumaţi declaraţia expresă că nu sunteţi membri ai vreunui partid politic. De asemenea anunţul va fi postat pe site-ul organizaţiei noastre profesionale.

Vă rugăm să aduceţi această solicitare şi la cunoştinţa tuturor colegilor cu care intraţi în contact în această perioadă, pentru a disemina informaţia cât mai rapid posibil.

 

 

            Decan,                                                            Secretar general,                                                                                  

 c.j. CARMEN ANA AGUD                                            c.j. DOREL CHIU

 

 

 

-->
Wednesday 26 September 2018 2:39AM . CCJTM. All rights reserved.