CONVOCATOR

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI TIMIŞ, cu sediul în Timişoara, str. Gen. Eremia Grigorescu, nr. 8, ap.3, Tel/Fax +40-256-274633, convoacă toţi membrii săi, în conformitate cu prevederile Art.14, coroborate cu cele ale Art.15, Art.17 şi ale Art.19 din Statutul C.C.J.T., la lucrările Adunării Generale Extraordinare a C.C.J.Timiş, pentru data de 11.12.2012, orele 16.00, la sediul colegiului, sala de şedinţe.

 

Ordinea de zi cuprinde:

 

  • Prezentarea si aprobarea Tabloului Consilierilor Juridici din Judetul Timis.
  • Stabilirea delegatiei si a mandatului pentru congresul OCJR din ianuarie 2013.
  • Măsuri organizatorice

 

În cazul neîntrunirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data de 14.12.2012, orele 19.00, la Pensiunea Zefir, str. Tulcea, nr. 17, Timisoara – sala de şedinţe.. La această dată, lucrările Adunării Generale Ordinare se vor desfăşura în mod valabil, indiferent de numărul celor prezenţi, hotărârile adoptate cu majoritatea simplă a celor prezenţi fiind opozabile tuturor membrilor organizaţiei.
 
 
COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI TIMIŞ
 
DECAN,
 
Consilier juridic
 

 

AGUD ANA-CARMEN

 

-->
Tuesday 25 September 2018 12:32AM . CCJTM. All rights reserved.