Anunt

 CĂTRE

Membrii Colegiului Consilierilor Juridici Timis

Avand in vedere art. 12, al. 5, pct. a) din Statutul Asociatiei Profesionale a Consilierilor Juridici din Judetul Timis “Colegiul Consilierilor Juridici Timis” si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare din data de 14.12.2012, Va aducem la cunostinta faptul ca, incepand cu data de 01.01.2013 valoarea cotizatiei este de 30 lei/membru/luna.

De asemenea, avem rugamintea ca pana la data de 31.01.2013 sa achitati cotizatia aferenta primului semestru pe anul 2013 in vederea vizarii legitimatiei de consilier juridic.

Cu stimă,

Decan,                                                                                  Secretar General AGUD ANA-CARMEN                                                                CHIU DOREL

-->
Wednesday 26 September 2018 2:07AM . CCJTM. All rights reserved.