Convocator

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI TIMIŞ, cu sediul în Timişoara, str. Gen. Eremia Grigorescu, nr. 8, ap.3, Tel/Fax +40-256-274633, convoacă toţi membrii săi, în conformitate cu prevederile Art.14, coroborate cu cele ale Art.15, Art.17 şi ale Art.19 din Statutul C.C.J.T., la lucrările Adunării Generale Ordinare a C.C.J.Timiş, pentru data de 05.04.2013, orele 17.00, la sediul CCJT, din Timisoara, str. Gen. E. Grigorescu, nr. 8, ap. 3, jud. Timis, sala de şedinţe.

Ordinea de zi cuprinde:

  • Aprobarea bilanţului CCJT pentru anul 2012.
  • Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a CCJT pentru anul 2013.
  • Raportul activitatilor pe anul 2012.
  • Măsuri organizatorice

În cazul neîntrunirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data de 12.04.2013, orele 17.00,  la Centrul Regional de Afaceri Timisoara, str. Eroilor de la Tisa, nr. 22, parter, sala Timis B + Mures A. La această dată, lucrările Adunării Generale Ordinare se vor desfăşura în mod valabil, indiferent de numărul celor prezenţi, hotărârile adoptate cu majoritatea simplă a celor prezenţi fiind opozabile tuturor membrilor organizaţiei.

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI TIMIŞ

DECAN,

Consilier juridic

AGUD ANA-CARMEN

 

-->
Tuesday 25 September 2018 1:07AM . CCJTM. All rights reserved.