Instiintare

ÎNȘTIINȚARE

       Asociaţia Profesională COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI TIMIŞ, solicită membrilor organizaţiei noastre care înegistrează cotizaţii restante, să procedeze la achitarea de urgența a acestora, la sediul Colegiului în zilele de program marți și miercuri între orele 17-19, sau prin virament bancar în contul deschis la Banca Transilvania – cod IBAN: RO40BTRL03601205614818XX, precizând pe ordinul de plată numele şi prenumele persoanei pentru care se achită cu numarul de identificare de pe Tabloul General.

        Vă amintim şi faptul că, în data de 10.01.2020 a fost termenul de plata a cotizatiei aferentă semestrului I din anul 2020, iar in data de 30.06.2020 este termenul de plata a cotizatiei aferente semestrului al II-lea din anul 2020.

        De asemenea vă invităm la sediul nostru pentru ridicarea noilor legitimații, fiind necesara o poză actuală (tip pașaport) sau o poza tip jpg. trimisă pe adresa de e-mail office@ccjtm.ro.

        În situatia in care nu înregistrati restanțe vă rugăm sa nu luati în considerare prezenta înștiințare si vă multumim pentru diligentele depuse.

Cu deosebit respect,

Conducerea CCJT