Monitorul 1005 din data: 21/10/2021

1.HOTĂRÂRE 123 18/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 123 din 18 octombrie 2021
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 în ceea ce priveşte prelungirea dispoziţiilor tranzitorii pentru societăţile de administrare, societăţile de investiţii şi persoanele care oferă consultanţă cu privire la unităţi ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi la unităţi ale non-OPCVM-urilor sau care vând astfel de unităţi – COM (2021) 397 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 21 octombrie 2021

2.HOTĂRÂRE 124 18/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 124 din 18 octombrie 2021
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2020/2.222 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte infrastructura transfrontalieră care leagă Uniunea de Regatul Unit prin legătura fixă pe sub Canalul Mânecii – COM (2021) 402 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 21 octombrie 2021

3.HOTĂRÂRE 1084 04/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.084 din 4 octombrie 2021
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3006, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Galaţi, judeţul Galaţi, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 21 octombrie 2021

4.HOTĂRÂRE 1091 06/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 6 octombrie 2021
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 21 octombrie 2021

5.DECIZIE 517 20/10/2021
 DECIZIE nr. 517 din 20 octombrie 2021
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Magdalena Niculescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 21 octombrie 2021

6.ORDIN 1232 16/09/2021
 ORDIN nr. 1.232 din 16 septembrie 2021
pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2021 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 21 octombrie 2021

7.ORDIN 1443 17/09/2021
 ORDIN nr. 1.443 din 17 septembrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea IPROCHIM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 21 octombrie 2021

8.ORDIN 1288 12/10/2021
 ORDIN nr. 1.288 din 12 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea IPROCHIM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 21 octombrie 2021

9.ORDIN 880 01/10/2021
 ORDIN nr. 880 din 1 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea IPROCHIM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 21 octombrie 2021

10.ORDIN 1444 17/09/2021
 ORDIN nr. 1.444 din 17 septembrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea GERMISARA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 21 octombrie 2021

11.ORDIN 1287 12/10/2021
 ORDIN nr. 1.287 din 12 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea GERMISARA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 21 octombrie 2021

12.ORDIN 881 01/10/2021
 ORDIN nr. 881 din 1 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea GERMISARA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 21 octombrie 2021

13.ORDIN 1445 17/09/2021
 ORDIN nr. 1.445 din 17 septembrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Damen Shipyards Mangalia – S.A., unde Societatea Şantierul Naval 2 Mai – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, deţine 51% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 21 octombrie 2021

14.ORDIN 1291 12/10/2021
 ORDIN nr. 1.291 din 12 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Damen Shipyards Mangalia – S.A., unde Societatea Şantierul Naval 2 Mai – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, deţine 51% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 21 octombrie 2021

15.ORDIN 882 01/10/2021
 ORDIN nr. 882 din 1 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Damen Shipyards Mangalia – S.A., unde Societatea Şantierul Naval 2 Mai – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, deţine 51% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 21 octombrie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro