Monitorul 1007 din data: 21/10/2021

1.HOTĂRÂRE 1100 06/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.100 din 6 octombrie 2021
privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Olt în administrarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 21 octombrie 2021

2.HOTĂRÂRE 1101 06/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.101 din 6 octombrie 2021
privind actualizarea datelor de identificare şi scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a decesului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 21 octombrie 2021

3.ORDIN 1837 08/10/2021
 ORDIN nr. 1.837 din 8 octombrie 2021
pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 21 octombrie 2021

4.ORDIN 1838 08/10/2021
 ORDIN nr. 1.838 din 8 octombrie 2021
pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 21 octombrie 2021

5.ORDIN 1839 08/10/2021
 ORDIN nr. 1.839 din 8 octombrie 2021
pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 21 octombrie 2021

6.ORDIN 2225 20/10/2021
 ORDIN nr. 2.225 din 20 octombrie 2021
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 21 octombrie 2021

7.ORDIN 109 20/10/2021
 ORDIN nr. 109 din 20 octombrie 2021
privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 21 octombrie 2021

8.ORDIN 110 20/10/2021
 ORDIN nr. 110 din 20 octombrie 2021
privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în perioada noiembrie-decembrie 2021 şi semestrul I al anului 2022

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 21 octombrie 2021

9.ORDIN 3546 08/10/2021
 ORDIN nr. 3.546 din 8 octombrie 2021
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 21 octombrie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro