Monitorul 1024 din data: 27/10/2021

1.HOTĂRÂRE 1079 04/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.079 din 4 octombrie 2021
privind înscrierea unor imobile situate în oraşul Lipova, judeţul Arad, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 2315 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 27 octombrie 2021

2.ORDIN 93 14/10/2021
 ORDIN nr. 93 din 14 octombrie 2021
pentru aprobarea Ghidului şi a documentarului de finanţare nerambursabilă – D.R.R.M. 2021

EMITENT: Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 27 octombrie 2021

3.ORDIN 189 06/09/2021
 ORDIN nr. M.189 din 6 septembrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYSECURITY” – S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica” – S.A.

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 27 octombrie 2021

4.ORDIN 1285 12/10/2021
 ORDIN nr. 1.285 din 12 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYSECURITY” – S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica” – S.A.

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 27 octombrie 2021

5.ORDIN 887 01/10/2021
 ORDIN nr. 887 din 1 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYSECURITY” – S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica” – S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 27 octombrie 2021

6.ORDIN 99 30/09/2021
 ORDIN nr. 99 din 30 septembrie 2021
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 27 octombrie 2021

7.REGULAMENT 30/09/2021
 REGULAMENT din 30 septembrie 2021
pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 27 octombrie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro