Monitorul 1028 din data: 28/10/2021

1.HOTĂRÂRE 1139 22/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.139 din 22 octombrie 2021
pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României, pentru anul 2020, necesare funcţionării Secretariatului Organismului de Coordonare al Acordului multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1028 din 28 octombrie 2021

2.HOTĂRÂRE 1149 22/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.149 din 22 octombrie 2021
privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României la bugetul Comunităţii Democraţiilor (CoD)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1028 din 28 octombrie 2021

3.HOTĂRÂRE 1150 22/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.150 din 22 octombrie 2021
privind plata contribuţiei financiare restante pentru anul 2018 şi plata parţială a primei tranşe a facturii pentru anul 2019 a României la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1028 din 28 octombrie 2021

4.ORDIN 192 05/10/2021
 ORDIN nr. 192 din 5 octombrie 2021
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul documentaţiilor pentru avizarea metodelor de exploatare cadru în mine şi cariere/balastiere

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1028 din 28 octombrie 2021

5.INSTRUCŢIUNI 05/10/2021
 INSTRUCŢIUNI din 5 octombrie 2021
privind conţinutul documentaţiilor pentru avizarea metodelor de exploatare cadru în mine şi cariere/balastiere

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1028 din 28 octombrie 2021

6.ORDIN 1518 30/09/2021
 ORDIN nr. 1.518 din 30 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.890/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1028 din 28 octombrie 2021

7.ORDIN 111 27/10/2021
 ORDIN nr. 111 din 27 octombrie 2021
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1028 din 28 octombrie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro