Monitorul 1029 din data: 28/10/2021

1.DECIZIE 373 03/06/2021
 DECIZIA nr. 373 din 3 iunie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) coroborate cu cele ale art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 28 octombrie 2021

2.DECIZIE 436 24/06/2021
 DECIZIA nr. 436 din 24 iunie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) din Codul de procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 29 alin. (1), ale art. 32 şi ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 28 octombrie 2021

3.ORDIN 1280 30/09/2021
 ORDIN nr. 1.280 din 30 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 28 octombrie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro