Monitorul 1030 din data: 28/10/2021

1.HOTĂRÂRE 1120 14/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.120 din 14 octombrie 2021
privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1030 din 28 octombrie 2021

2.HOTĂRÂRE 1121 14/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.121 din 14 octombrie 2021
privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1030 din 28 octombrie 2021

3.HOTĂRÂRE 1122 14/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.122 din 14 octombrie 2021
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1030 din 28 octombrie 2021

4.HOTĂRÂRE 180 21/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 180 din 21 octombrie 2021
pentru completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1030 din 28 octombrie 2021

5.DISPOZIŢIE 31 16/10/2021
 DISPOZIŢIE nr. 31 din 16 octombrie 2021
privind abrogarea Dispoziţiei preşedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2016 pentru recunoaşterea fenomenului alienării parentale/părinteşti şi prevederilor Protocolului privind recunoaşterea alienării parentale, încheiat între Institutul de Psihologie Judiciară şi Asociaţia Română pentru Custodie Comună

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1030 din 28 octombrie 2021

6.DECIZIE 672 20/10/2021
 DECIZIA nr. 672 din 20 octombrie 2021
referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2020 pentru încuviinţarea stării de alertă şi a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1030 din 28 octombrie 2021

7.DECIZIE 58 13/09/2021
 DECIZIA nr. 58 din 13 septembrie 2021
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 63 alin. (12) teza întâi din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1030 din 28 octombrie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro