Monitorul 244 din data: 10/03/2021

1.HOTĂRÂRE 26 10/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 26 din 10 martie 2021
privind validarea unui mandat de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 10 martie 2021

2.HOTĂRÂRE 27 10/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 27 din 10 martie 2021
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Stabilirea unui obiectiv mai ambiţios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 – Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetăţenilor – COM(2020) 562

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 10 martie 2021

3.HOTĂRÂRE 28 10/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 28 din 10 martie 2021
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor – COM(2020) 607

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 10 martie 2021

4.HOTĂRÂRE 29 10/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 29 din 10 martie 2021
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, cu privire la numărul de membri şi componenţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 10 martie 2021

5.HOTĂRÂRE 30 10/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 30 din 10 martie 2021
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 10 martie 2021

6.DECIZIE 37 19/01/2021
 DECIZIA nr. 37 din 19 ianuarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 10 martie 2021

7.HOTĂRÂRE 288 10/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 288 din 10 martie 2021
privind numirea domnului Ivanov Marcel în funcţia de prefect al judeţului Tulcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 10 martie 2021

8.HOTĂRÂRE 289 10/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 289 din 10 martie 2021
privind numirea domnului Lăudatu Marcel în funcţia de prefect al judeţului Vaslui

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 10 martie 2021

9.HOTĂRÂRE 290 10/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 290 din 10 martie 2021
privind numirea domnului Stoica Alin-Bogdan în funcţia de prefect al municipiului Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 10 martie 2021

10.HOTĂRÂRE 291 10/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 291 din 10 martie 2021
privind numirea domnului Boricean Cosmin în funcţia de subprefect al judeţului Covasna

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 10 martie 2021

11.HOTĂRÂRE 292 10/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 292 din 10 martie 2021
privind numirea domnului Topoleanu Nicolae în funcţia de subprefect al judeţului Tulcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 10 martie 2021

12.ORDIN 3320 24/02/2021
 ORDIN nr. 3.320 din 24 februarie 2021
privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 10 martie 2021

13.METODOLOGIE 24/02/2021
 METODOLOGIE din 24 februarie 2021
de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 10 martie 2021

14.ORDIN 6599 10/03/2021
 ORDIN nr. 6.599 din 10 martie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Coltău, cu localităţile aparţinătoare Coltău şi Cătălina, judeţul Maramureş

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 10 martie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro