Monitorul 265 bis din data: 17/03/2021

1.ANEXĂ 09/03/2021
 ANEXE din 9 martie 2021
privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 bis din 17 martie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro