Monitorul 301 din data: 25/03/2021

1.HOTĂRÂRE 30 08/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 30 din 8 martie 2021
cu privire la Cartea Albă referitoare la stabilirea unor condiţii de concurenţă echitabile în ceea ce priveşte subvenţiile străine – COM(2020) 253 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 25 martie 2021

2.HOTĂRÂRE 31 08/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 31 din 8 martie 2021
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte conferirea de competenţe de executare Comisiei pentru a stabili sensul termenilor utilizaţi în anumite dispoziţii ale directivei menţionate – COM(2020) 749 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 25 martie 2021

3.HOTĂRÂRE 32 10/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 32 din 10 martie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Comunicarea din 2020 privind politica de extindere a UE – COM(2020) 660 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 25 martie 2021

4.HOTĂRÂRE 32 24/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 32 din 24 martie 2021
privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 25 martie 2021

5.HOTĂRÂRE 33 24/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 33 din 24 martie 2021
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 25 martie 2021

6.HOTĂRÂRE 34 24/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 34 din 24 martie 2021
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 69/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 25 martie 2021

7.HOTĂRÂRE 35 24/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 35 din 24 martie 2021
privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea verde privind îmbătrânirea populaţiei – Promovarea solidarităţii şi a responsabilităţii între generaţii – COM(2021) 50

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 25 martie 2021

8.HOTĂRÂRE 36 24/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 36 din 24 martie 2021
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Strategia pentru o mobilitate sustenabilă şi inteligentă – înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului – COM (2020)789

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 25 martie 2021

9.HOTĂRÂRE 37 24/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 37 din 24 martie 2021
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 25 martie 2021

10.DECIZIE 841 17/11/2020
 DECIZIA nr. 841 din 17 noiembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 25 martie 2021

11.ORDIN 6743 24/03/2021
 ORDIN nr. 6.743 din 24 martie 2021
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Timişoara, comuna Moşniţa Nouă, comuna Ghiroda, comuna Giroc şi comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 25 martie 2021

12.ORDIN 6744 24/03/2021
 ORDIN nr. 6.744 din 24 martie 2021
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 25 martie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro