Monitorul 309 din data: 26/03/2021

1.HOTĂRÂRE 29 08/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 29 din 8 martie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Consolidarea unei economii neutre climatic: O strategie a UE pentru integrarea sistemului energetic – COM (2020) 299 final, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – O strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic – COM (2020) 301 final şi Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Evaluarea la nivelul UE a planurilor naţionale în domeniul energiei şi al climei – Stimularea tranziţiei verzi şi promovarea redresării economice prin intermediul planificării energetice şi climatice integrate – COM (2020) 564 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 26 martie 2021

2.DECIZIE 787 04/11/2020
 DECIZIA nr. 787 din 4 noiembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 236 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 26 martie 2021

3.HOTĂRÂRE 346 25/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 346 din 25 martie 2021
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 26 martie 2021

4.HOTĂRÂRE 349 25/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 349 din 25 martie 2021
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 26 martie 2021

5.HOTĂRÂRE 350 25/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 350 din 25 martie 2021
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 26 martie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro