Monitorul 504 din data: 23/05/2022

1.DECIZIE 11 18/01/2022
 DECIZIA nr. 11 din 18 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) lit. d) şi ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 504 din 23 mai 2022

2.DECIZIE 14 18/01/2022
 DECIZIA nr. 14 din 18 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 504 din 23 mai 2022

3.HOTĂRÂRE 642 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 642 din 11 mai 2022
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 504 din 23 mai 2022

4.HOTĂRÂRE 650 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 650 din 11 mai 2022
privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 504 din 23 mai 2022

5.HOTĂRÂRE 654 18/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 654 din 18 mai 2022
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri şi darea acestora în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 504 din 23 mai 2022

6.ORDIN 342 16/05/2022
 ORDIN nr. 342 din 16 mai 2022
privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 504 din 23 mai 2022

7.ORDIN 1395 13/05/2022
 ORDIN nr. 1.395 din 13 mai 2022
pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (3^9) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 504 din 23 mai 2022

8.ORDIN 324 13/05/2022
 ORDIN nr. 324 din 13 mai 2022
pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (3^9) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 504 din 23 mai 2022

9.ORDIN 239 13/05/2022
 ORDIN nr. 239 din 13 mai 2022
pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (3^9) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic

EMITENT: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 504 din 23 mai 2022

.’
Furnizat de LEGIStm.ro