Monitorul 53 din data: 18/01/2022

1.HOTĂRÂRE 76 12/01/2022
 HOTĂRÂRE nr. 76 din 12 ianuarie 2022
pentru actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, transmiterea dreptului de administrare a imobilului aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Spitalul Clinic „Avram Iancu” Oradea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare (UM 0395 Satu Mare), alipirea acestuia la imobilul cu nr. MF 35123 şi actualizarea datelor de identificare din inventarul domeniului public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 18 ianuarie 2022

2.DECIZIE 703 28/10/2021
 DECIZIA nr. 703 din 28 octombrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2) şi ale art. 341 alin. (7) pct. 2 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 18 ianuarie 2022

3.ORDIN 7 10/01/2022
 ORDIN nr. 7 din 10 ianuarie 2022
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 20 Cuza Vodă din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 18 ianuarie 2022

4.ORDIN 10 10/01/2022
 ORDIN nr. 10 din 10 ianuarie 2022
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP3 SPP4 M1 Căpăţăneşti din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 18 ianuarie 2022

5.ORDIN 110 07/01/2022
 ORDIN nr. 110 din 7 ianuarie 2022
privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 18 ianuarie 2022

6.ORDIN 111 07/01/2022
 ORDIN nr. 111 din 7 ianuarie 2022
privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 18 ianuarie 2022

7.ORDIN 887 11/01/2022
 ORDIN nr. 887 din 11 ianuarie 2022
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 96/2021 pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează

EMITENT: Agenţia Naţională de Integritate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 18 ianuarie 2022

.’
Furnizat de LEGIStm.ro