Monitorul 55 din data: 19/01/2022

1.ORDIN 5835 17/12/2021
 ORDIN nr. 5.835 din 17 decembrie 2021
privind menţinerea acreditării Universităţii din Craiova în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2022

2.ORDIN 5836 17/12/2021
 ORDIN nr. 5.836 din 17 decembrie 2021
privind menţinerea acreditării Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2022

3.ORDIN 5838 17/12/2021
 ORDIN nr. 5.838 din 17 decembrie 2021
privind menţinerea acreditării Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2022

4.ORDIN 5837 17/12/2021
 ORDIN nr. 5.837 din 17 decembrie 2021
privind menţinerea acreditării Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2022

5.ORDIN 5852 20/12/2021
 ORDIN nr. 5.852 din 20 decembrie 2021
pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2022

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2022

6.ORDIN 5839 17/12/2021
 ORDIN nr. 5.839 din 17 decembrie 2021
privind menţinerea acreditării Universităţii „Petrol-Gaze” din Ploieşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2022

7.ORDIN 5840 17/12/2021
 ORDIN nr. 5.840 din 17 decembrie 2021
privind menţinerea acreditării Universităţii pentru Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2022

8.ORDIN 5841 17/12/2021
 ORDIN nr. 5.841 din 17 decembrie 2021
privind menţinerea acreditării Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2022

9.ORDIN 5842 17/12/2021
 ORDIN nr. 5.842 din 17 decembrie 2021
privind menţinerea acreditării Universităţii de Vest din Timişoara în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2022

10.ORDIN 5843 17/12/2021
 ORDIN nr. 5.843 din 17 decembrie 2021
privind menţinerea acreditării Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2022

11.ORDIN 5844 17/12/2021
 ORDIN nr. 5.844 din 17 decembrie 2021
privind menţinerea acreditării Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2022

12.ORDIN 5845 17/12/2021
 ORDIN nr. 5.845 din 17 decembrie 2021
privind menţinerea acreditării Academiei Naţionale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2022

13.ORDIN 5846 17/12/2021
 ORDIN nr. 5.846 din 17 decembrie 2021
privind menţinerea acreditării Universităţii de Arte din Târgu Mureş în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2022

14.ORDIN 9 13/01/2022
 ORDIN nr. M.9 din 13 ianuarie 2022
privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.169/2007 pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind activitatea de curierat pentru materialele NATO/UE clasificate în Ministerul Apărării Naţionale”

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2022

15.ORDIN 64 18/01/2022
 ORDIN nr. 64 din 18 ianuarie 2022
privind aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, precum şi privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2022

16.ORDIN 66 18/01/2022
 ORDIN nr. 66 din 18 ianuarie 2022
privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor a operaţiunii de răscumpărare anticipată a unor serii de obligaţiuni denominate în dolari scadente în data de 7 februarie 2022, 22 august 2023 şi 22 ianuarie 2024 şi de preschimbare a acestora sau a unei părţi din acestea cu obligaţiuni noi sau o parte din acestea şi contractarea unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”, în sumă totală de până la 2,5 miliarde dolari, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2022

.’
Furnizat de LEGIStm.ro