Monitorul 879 din data: 14/09/2021

1.ORDIN 1 01/09/2021
 ORDIN nr. DG/1 din 1 septembrie 2021
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 14 septembrie 2021

2.ORDIN 127 04/09/2021
 ORDIN nr. 127 din 4 septembrie 2021
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62/2017 pentru stabilirea Standardelor necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 14 septembrie 2021

3.ORDIN 4985 23/08/2021
 ORDIN nr. 4.985 din 23 august 2021
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie-25 iunie 2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 14 septembrie 2021

4.ORDIN 5113 26/08/2021
 ORDIN nr. 5.113 din 26 august 2021
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ „profesional”, domeniul „construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, calificarea profesională „instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” din municipiul Buzău

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 14 septembrie 2021

5.ORDIN 5115 26/08/2021
 ORDIN nr. 5.115 din 26 august 2021
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Fundaţiei „Profesia” din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul „Profesia” din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 14 septembrie 2021

6.ORDIN 5116 26/08/2021
 ORDIN nr. 5.116 din 26 august 2021
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei „Educatia Moderna” din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit „Ina” din oraşul Voluntari

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 14 septembrie 2021

7.ORDIN 5117 26/08/2021
 ORDIN nr. 5.117 din 26 august 2021
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Me Bumbleebee – S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Mini Me Joy” din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 14 septembrie 2021

8.ORDIN 5118 26/08/2021
 ORDIN nr. 5.118 din 26 august 2021
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei „Kids Happy Land” din comuna Dumbrăviţa pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Mogâldeaţă” din comuna Dumbrăviţa

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 14 septembrie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro