Monitorul 965 din data: 08/10/2021

1.LEGE 239 08/10/2021
 LEGE nr. 239 din 8 octombrie 2021
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă şi abrogarea art. X alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie 2021

2.DECRET 1022 08/10/2021
 DECRET nr. 1.022 din 8 octombrie 2021
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă şi abrogarea art. X alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie 2021

3.LEGE 240 08/10/2021
 LEGE nr. 240 din 8 octombrie 2021
pentru modificarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie 2021

4.DECRET 1023 08/10/2021
 DECRET nr. 1.023 din 8 octombrie 2021
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie 2021

5.LEGE 241 08/10/2021
 LEGE nr. 241 din 8 octombrie 2021
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie 2021

6.DECRET 1024 08/10/2021
 DECRET nr. 1.024 din 8 octombrie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie 2021

7.LEGE 242 08/10/2021
 LEGE nr. 242 din 8 octombrie 2021
pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie 2021

8.DECRET 1025 08/10/2021
 DECRET nr. 1.025 din 8 octombrie 2021
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie 2021

9.LEGE 243 08/10/2021
 LEGE nr. 243 din 8 octombrie 2021
pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie 2021

10.DECRET 1026 08/10/2021
 DECRET nr. 1.026 din 8 octombrie 2021
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie 2021

11.LEGE 244 08/10/2021
 LEGE nr. 244 din 8 octombrie 2021
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie 2021

12.DECRET 1027 08/10/2021
 DECRET nr. 1.027 din 8 octombrie 2021
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie 2021

13.DECIZIE 383 08/06/2021
 DECIZIA nr. 383 din 8 iunie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) a patra liniuţă raportate la art. 26 alin. (1) lit. b) şi alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie 2021

14.HOTĂRÂRE 1039 29/09/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.039 din 29 septembrie 2021
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj (U.M. 0654 Craiova), ca urmare a finalizării unor obiective de investiţii şi a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie 2021

15.HOTĂRÂRE 1040 29/09/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 29 septembrie 2021
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie 2021

16.DECIZIE 504 08/10/2021
 DECIZIE nr. 504 din 8 octombrie 2021
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Felicia Mariana Stan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie 2021

17.DECIZIE 505 08/10/2021
 DECIZIE nr. 505 din 8 octombrie 2021
privind unele măsuri pentru exercitarea atribuţiilor funcţiei de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie 2021

18.DECIZIE 506 08/10/2021
 DECIZIE nr. 506 din 8 octombrie 2021
privind eliberarea, la cerere, a domnului Claudiu-Mădălin Giurcău din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie 2021

19.ORDIN 3504 24/09/2021
 ORDIN nr. 3.504 din 24 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.515/2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervenţiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro