Monitorul 971 din data: 12/10/2021

1.ORDIN 5171 31/08/2021
 ORDIN nr. 5.171 din 31 august 2021
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ „primar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Surorile Providenţei” din municipiul Iaşi

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 12 octombrie 2021

2.HOTĂRÂRE 1049 02/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 2 octombrie 2021
pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Achiziţie avioane mediu-curier”

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 12 octombrie 2021

3.HOTĂRÂRE 1061 02/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.061 din 2 octombrie 2021
pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Planul urbanistic general al oraşului Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş”

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 12 octombrie 2021

4.HOTĂRÂRE 1046 29/09/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.046 din 29 septembrie 2021
privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorilor de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Culturii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 12 octombrie 2021

5.HOTĂRÂRE 1066 04/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.066 din 4 octombrie 2021
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 12 octombrie 2021

6.HOTĂRÂRE 1043 29/09/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.043 din 29 septembrie 2021
privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Braşov, Maramureş, Sibiu, Ialomiţa, Constanţa, Argeş, Prahova şi municipiul Bucureşti, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 12 octombrie 2021

7.ORDIN 5172 31/08/2021
 ORDIN nr. 5.172 din 31 august 2021
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Miko” din municipiul Cluj-Napoca

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 12 octombrie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro