Monitorul 975 din data: 13/10/2021

1.LEGE 249 12/10/2021
 LEGE nr. 249 din 12 octombrie 2021
pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 13 octombrie 2021

2.DECRET 1045 12/10/2021
 DECRET nr. 1.045 din 12 octombrie 2021
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 13 octombrie 2021

3.HOTĂRÂRE 1037 29/09/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.037 din 29 septembrie 2021
privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 13 octombrie 2021

4.HOTĂRÂRE 1098 06/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.098 din 6 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome „Monetăria Statului”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 13 octombrie 2021

5.HOTĂRÂRE 1099 06/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.099 din 6 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 13 octombrie 2021

6.ORDIN 572 30/09/2021
 ORDIN nr. 572 din 30 septembrie 2021
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)”

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 13 octombrie 2021

7.ORDIN 2068 12/10/2021
 ORDIN nr. 2.068 din 12 octombrie 2021
privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 21 noiembrie 2021

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 13 octombrie 2021

8.ORDIN 2069 12/10/2021
 ORDIN nr. 2.069 din 12 octombrie 2021
privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2021

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 13 octombrie 2021

9.REGULAMENT 14 29/09/2021
 REGULAMENT nr. 14 din 29 septembrie 2021
pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 13 octombrie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro