Definitivat

 

In vederea sustinerii “Examenului de definitivat”, candidatul care indeplineste conditiile de stagiatura (prevazute de legea 514/2003 si statutul profesiei de consilier juridic) va depune la secretariatului Colegiului:

 1. Cererea de inscriere la examen;

 2. Lucrarea de definitivat;

 3. Contractul de indrumare profesionala;          <<< descarca

 4. Referatul intocmit de consilierul juridic indrumator;

 5. Dovada platii la zi a cotizatiei;

 6. Taxa de definitivat: 400 lei;

Examenul consta intr-o proba scrisa (test grila) si o proba orala (discutii cu comisia de definitivat pe marginea “Lucrarii de Definitivat”).

Pentru mai multe detalii: 

Regulament definitivat 2017

-->
Wednesday 14 November 2018 6:17PM . CCJTM. All rights reserved.