Monitorul 1187 din data: 29/12/2023

1.ORD DE URGENŢĂ 123 28/12/2023 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 28 decembrie 2023pentru modificarea şi…

Monitorul 1188 din data: 29/12/2023

1.DECRET 1709 28/12/2023 DECRET nr. 1.709 din 28 decembrie 2023privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6…

Monitorul 1189 din data: 29/12/2023

1.ORDIN 5442 29/12/2023 ORDIN nr. 5.442 din 29 decembrie 2023pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului…

Monitorul 1182 din data: 28/12/2023

1.ORDIN 2108 08/12/2023 ORDIN nr. 2.108 din 8 decembrie 2023pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli…

Monitorul 1183 din data: 28/12/2023

1.HOTĂRÂRE 1313 21/12/2023 HOTĂRÂRE nr. 1.313 din 21 decembrie 2023privind actualizarea valorilor de inventar ale unor…

Monitorul 1184 din data: 28/12/2023

1.ORD DE URGENŢĂ 121 21/12/2023 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 21 decembrie 2023pentru modificarea şi…

Monitorul 1185 din data: 28/12/2023

1.DECRET 1707 28/12/2023 DECRET nr. 1.707 din 28 decembrie 2023privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor…

Monitorul 1186 din data: 28/12/2023

1.ORDIN 5419 22/12/2023 ORDIN nr. 5.419 din 22 decembrie 2023privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor…

Monitorul 1181 din data: 28/12/2023

1.ORDIN 2672 27/12/2023 ORDIN nr. 2.672 din 27 decembrie 2023pentru modificarea şi completarea anexelor la Ordinul…

Monitorul 1179 bis din data: 27/12/2023

1.ANEXĂ 15/12/2023 ANEXE din 15 decembrie 2023privind autorizarea entităţilor prevăzute la art. 163^2 din Ordonanţa de…