Despre noi

Incă din anul

0

Asociaţia Profesională Colegiul Consilierilor Juridici Timiş

Este o organizaţie neguvernamentală care a luat fiinţă la data de 1 martie 2004 prin decizia de autorizare a funcţionării, care s-a materializat în definitivarea încheierii civile nr. 94 din 01.03.2004, pronunţată de Judecătoria Timişoara.

Această decizie a avut la bază avizul favorabil al Ministerului Justiţiei, obţinut în virtutea prevederilor Legii nr. 514/2003 şi ale Statutului profesiei de consilier juridic, în condiţiile de înfiinţare şi funcţionare stabilite prin OG nr. 26/2000.

Actualmente Colegiul îşi are sediul în Timişoara, pe strada General Eremia Grigorescu Nr. 8, apt. 3 (interfon 03), fiind înregistrată în Registrul persoanelor juridice al Judecătoriei Timişoara, sub nr. 25 din 08.03.2004, cod de înregistrare fiscală 16312017, telefon/fax 0256/274633.

Scopul acestei organizaţii nepatrimoniale este asigurarea organizării şi exercitării profesiei de consilier juridic în cadrul unei organizaţii profesionale de nivel judeţean, organizaţie afiliată la Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România, încă de la înfiinţarea acesteia, numărându-se printre membrii fondatori ai acesteia.