Anunț suspendare program

Colegiul Consilierilor Juridici Timiș aduce la cunoștință tuturor membrilor și colaboratorilor săi că în ziua de 08.03.2023, activitatea cu publicul a colegiului se suspendă.

Vă mulțumim!