Anunț suspendare activitate

Colegiul Consilierilor Juridici Timiș aduce la cunoștință tuturor membrilor și colaboratorilor săi că în zilele de 16.01.2024 si 24.01.2024, activitatea cu publicul a colegiului se suspendă.

Menționăm că aveți posibilitatea de a achita cotizația de membru și prin virament bancar în contul CCJT

RO40BTRL03601205614818XX deschis la Banca Transilvania Timișoara.

Vă mulțumim!