Anunt ziar Ad. Gen Ordinara 2020

Consiliul Colegiului Consilierilor Juridici Timiș, convoacă Adunarea Generală Ordinară online a tuturor membrilor săi, în data de 28.07.2020, începând cu ora 17.00 până la ora 19.00, cu următoarea ordine de zi:
 Aprobarea situaților financiare la 31.12.2019 ale CCJ Timiș
 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a CCJ Timiș pentru anul 2020
 Aprobarea programului de activitate al CCJ Timiș pentru anul 2020
 Măsuri organizatorice
 Diverse
În situaţia în care nu sunt întrunite condiţiile legale pentru prima adunare, a doua Adunare Generală Ordinară online se convoacă pentru data de 29.07.2020, începând cu ora 17.00 până la ora 19.00, cu aceeași ordine de zi. Ședința se va desfășura online datorită interdicțiilor impuse de epidemia COVID 19, pe baza unei proceduri ce va fi comunicata fiecărui membru prin e-mail sau WhatsApp. Documentele și materialele de ședință pentru această adunare pot fi consultate pe site, fiecare membru putând adresa întrebări și propune sugestii pentru ordinea de zi.