CONVOCATOR

Stimați colegi,

          Decanul Colegiului Consilierilor Juridici Timiş convoacă Adunarea Generala Ordinară a tuturor membrilor săi la data de 10.04.2019 ora 16.30, la sediul CCJT, str. Gen. E. Grigorescu, nr. 8, ap. 3 în sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi:

  • Aprobarea situatilor financiare la 31.12.2018 ale CCJ Timiș
  • Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a CCJ Timiș pentru anul 2019
  • Aprobarea programului de activitate al CCJ Timiș pentru anul 2019
  • Măsuri organizatorice
  • Diverse

          În situaţia în care nu sunt întrunite condiţiile legale, Adunarea Generala Ordinară  se  convoaca pentru data de 17.04.2019 ora 17.00, la Sala 700 punct, et. 3, cam.303 (fosta cladire Alcatel, intrare str. Ghe. Lazar) – cu aceeasi ordine de zi.

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI TIMIŞ

 DECAN,

 Consilier juridic

 AGUD ANA-CARMEN