Importanța etapei de planificare pentru derularea procesului de achiziții publice

Colegiul Consilierilor Juridici Timiş vă transmite invitația formulată de către colegul nostru Radulov Sorin – consilier juridic expert achizitii Publice la USAMB Timisoara, de a participa la Workshopul:

‚,Importanța etapei de planificare pentru derularea procesului de achiziții publice – roluri și responsabilități (ordonator de credite/responsabil achiziții/personal implicat ’’

organizat de UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI ,, REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI’’ DIN TIMIȘOARA

Evenimentul va avea loc în data de 01.03.2019, începând cu ora 09.00, în Aula Magna a UNIVERSITĂȚII DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI ,, REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI’’ DIN TIMIȘOARA Membrii Asociației noastre interesați de acest eveniment pot obține detalii suplimentare în învitație precum și de la persoanele de contact:

– C.j Radulov Sorin – 0724251755

– Moldovan Paul – 0799943441