INVITAȚIE SEMINAR ARBITRAJ – Centrul Regional de Afaceri Timișoara – 3 februarie 2023

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș prin Curtea de Arbitraj de pe lângă CCIAT și Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a României au deosebita plăcere de a vă invita la un seminar dedicat arbitrajului privat ca modalitate alternativă de soluționare a litigiilor aflată la dispoziția mediului de afaceri, a autorităților publice și a persoanelor fizice, sub genericul:

Arbitrajul privat – o jurisdicție alternativă

Evenimentul are loc în data de 3 februarie 2023, sala Banat, cu începere de la ora 13.00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.

În cadrul seminarului, vor fi abordate următoarele teme de discuții:

  • Ce este arbitrajul? Care sunt tipurile arbitrajului? Cine poate organiza activitatea de arbitraj instituționalizat și pe lângă cine se poate aceasta organiza? Avantajele și dezavantajele arbitrajului – Prof.dr. Constantin D. Popa, conf.dr. Florin I. Mangu
  • Avantajele arbitrajului instituționalizat față de procedura judiciară-analiză practică – Conf.dr. Bazil Oglindă, Vicepreședinte Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR
  • Litigii arbitrabile. Competența Curții de Arbitraj. Hotărârea arbitrală. Executarea hotărârii arbitrale. Efectele hotărârii arbitrale – Conf.dr. Lavinia Tec
  • Convenția arbitrală – Lect.dr. Codruța E. Guzei-Mangu
  • Rolul instanțelor judiciare naționale în arbitraj. Desființarea hotărârii arbitrale – Conf. dr. Florina Popa
  • Arbitrajul internațional – Lect.dr. Mihaela Galanton
  • Arbitrabilitatea unor litigii izvorând din contractele administrative – Prof.dr. Anton Trăilescu
  • Efectele hotărârilor arbitrale străine – Conf.dr. Sergiu Popovici
    Moderatori: Conf.dr. Florin I. MANGU, Președinte Curtea de Arbitraj de pe lângă CCIAT și Conf.dr. Bazil Oglindă, Vicepreședinte Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR

Seminarul se adresează mediului de afaceri, consilierilor juridici, autorităților publice, avocaților, notarilor publici, altor profesioniști ai dreptului, tuturor persoanelor interesate.

Considerăm că prezența Dvs. va reconfirma și spori încrederea în arbitraj şi în instituţiile arbitrale.
Cu stimă, Florica CHIRIȚĂ Președinte CCIA Timiș

R.S.V.P. Tel. 0372 185 285, e-mail: office@cciat.ro, până la data de 31.01.2023