Monitorul 0 din data: 08/07/2021

1.COMUNICAT 15/07/2021
 COMUNICAT din 15 iulie 2021
referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din OUG nr. 80/2013

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 15 iulie 2021

2.COMUNICAT 15/07/2021
 COMUNICAT din 15 iulie 2021
privind interpretarea dispoziţiilor art. 96 alin. (2) din Legea nr. 1/2011

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 15 iulie 2021

3.COMUNICAT 08/07/2021
 COMUNICAT din 8 iulie 2021
privind interpretarea prevederilor art. 76 alin. (2) lit. k) şi art. 76 alin. (4) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 iulie 2021

4.COMUNICAT 07/07/2021
 COMUNICAT din 1 iulie 2021
privind interpretarea dispoziţiilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 263/2010

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 7 iulie 2021

5.COMUNICAT 02/07/2021
 COMUNICAT din 2 iulie 2021
privind interpretarea dispoziţiilor art. 6 şi art. 8 din Legea nr. 77/2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 2 iulie 2021

6.COMUNICAT 01/07/2021
 COMUNICAT din 1 iulie 2021
privind data acordării indicelui de corecţie prevăzut de art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 iulie 2021

7.COMUNICAT 25/06/2021
 COMUNICAT din 25 iunie 2021
privind competenţa materială funcţională de soluţionare în prima instanţă a cauzelor având ca obiect obligarea instituţiilor publice din cadrul Jandarmeriei Române la plata unor drepturi salariale către personalul militar al acestora

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 25 iunie 2021

8.COMUNICAT 24/06/2021
 COMUNICAT din 24 iunie 2021
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 24 iunie 2021

9.COMUNICAT 22/06/2021
 COMUNICAT din 22 iunie 2021
privind interpretarea dispoziţiilor art. 360 alin. (1) Cod penal privind accesul ilegal la un sistem informatic

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 22 iunie 2021

10.COMUNICAT 18/06/2021
 COMUNICAT din 18 iunie 2021
privind reţinerea efectului pozitiv al lucrului judecat

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 18 iunie 2021

11.COMUNICAT 17/06/2021
 COMUNICAT din 17 iunie 2021
privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune şi numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 17 iunie 2021

12.COMUNICAT 17/06/2021
 COMUNICAT din 17 iunie 2021
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) tezele a doua şi a treia din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 17 iunie 2021

13.COMUNICAT 17/06/2021
 COMUNICAT din 17 iunie 2021
privind calea de atac împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă în perioada în care era în vigoare O.U.G. nr. 23/2020

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 17 iunie 2021

14.COMUNICAT 16/06/2021
 COMUNICAT din 16 iunie 2021
privind modalitatea de impunere a pedepsei accesorii în cazul concursului de infracţiuni

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 iunie 2021

15.COMUNICAT 14/06/2021
 COMUNICAT din 14 iunie 2021
privind aplicarea majorării prevăzute de lege la salariul de bază în plată, începând cu data de 01.07.2017

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 14 iunie 2021

16.COMUNICAT 14/06/2021
 COMUNICAT din 14 iunie 2021
privind apelul declarat de procuror exclusiv pentru motive de nelegalitate a sentinţei pronunţate în primă instanţă, dintre care unul/unele sunt în favoarea inculpatului, altul/altele sunt în defavoarea aceluiaşi inculpat

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 14 iunie 2021

17.COMUNICAT 10/06/2021
 COMUNICAT din 10 iunie 2021
privind sintagma ”alte instituţii de spectacole sau concerte” cuprinsă la pct. I din Capitolul I din Anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 10 iunie 2021

18.COMUNICAT 08/06/2021
 COMUNICAT din 8 iunie 2021
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu referire la art. 42 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, precum şi soluţia legislativă din art. 72 alin. (1) din Legea nr. 55/2020, potrivit căreia dispoziţiile acestei legi se completează cu reglementările de drept comun aplicabile în materie în ceea ce priveşte soluţionarea acţiunilor formulate împotriva hotărârilor Guvernului prin care se instituie, se prelungeşte sau se încetează starea de alertă, precum şi a ordinelor şi instrucţiunilor prin care se stabileşte aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 iunie 2021

19.COMUNICAT 08/06/2021
 COMUNICAT din 8 iunie 2021
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 iunie 2021

20.COMUNICAT 07/06/2021
 COMUNICAT din 7 iunie 2021
privind ordinea şi termenul de soluţionare a dosarelor administrative de către Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 iunie 2021

21.COMUNICAT 07/06/2021
 COMUNICAT din 7 iunie 2021
privind competenţa teritorială de soluţionare a contestaţiilor la executare formulate de unul dintre debitorii care figurează în titlul executoriu

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 7 iunie 2021

22.COMUNICAT 07/06/2021
 COMUNICAT din 7 iunie 2021
privind competenţa teritorială de soluţionare a acţiunilor în pretenţii formulate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 7 iunie 2021

23.COMUNICAT 03/06/2021
 COMUNICAT din 3 iunie 2021
privind încadrarea asistenţilor medicali care au dobândit gradul principal şi, ulterior, au absolvit studii superioare de asistent medical generalist sau de moaşă, în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 3 iunie 2021

24.COMUNICAT 02/06/2021
 COMUNICAT din 2 iunie 2021
privind aplicarea dobânzilor şi penalităţilor la prejudiciul produs prin comiterea faptei, în cauzele penale având ca obiect infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 2 iunie 2021

25.COMUNICAT 02/06/2021
 COMUNICAT din 2 iunie 2021
privind dreptul la indemnizaţie al copilului unei persoane persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 2 iunie 2021

26.COMUNICAT 31/05/2021
 COMUNICAT din 31 mai 2021
privind cazul de contestaţie în anulare reprezentat de situaţia când instanţa de apel nu a fost compusă potrivit legii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 31 mai 2021

27.COMUNICAT 20/05/2021
 COMUNICAT din 20 mai 2021
privind termenele de perimare în curs la data instituirii/prelungirii stării de urgenţă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 mai 2021

28.COMUNICAT 12/05/2021
 COMUNICAT din 12 mai 2021
privind efectul unei cereri de recuzare asupra efectuării de acte de procedură în continuarea judecăţii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 12 mai 2021

29.COMUNICAT 12/05/2021
 COMUNICAT din 12 mai 2021
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 12 mai 2021

30.COMUNICAT 10/05/2021
 COMUNICAT din 10 mai 2021
privind aplicarea termenului de prescripţie de 10 ani în ceea ce priveşte prescripţia dreptului de a obţine executarea silită a unui contract de ipotecă, încheiat sub regimul vechiului Cod Civil

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 10 mai 2021

31.COMUNICAT 07/05/2021
 COMUNICAT din 7 mai 2021
privind tipicitatea infracţiunii de violare a vieţii private

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 7 mai 2021

32.COMUNICAT 07/05/2021
 COMUNICAT din 7 mai 2021
privind sporul pentru contribuţia la Fondul de pensie suplimentară

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 7 mai 2021

33.COMUNICAT 06/05/2021
 COMUNICAT din 6 mai 2021
privind excepţia de neconstituţionalitate a soluţiei legislative cuprinse în art. 21 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 6 mai 2021

34.COMUNICAT 04/05/2021
 COMUNICAT din 4 mai 2021
privind egalizarea în cadrul familiei ocupaţionale justiţie între valoarea de referinţă sectorială acordată consilierilor de probaţiune şi cea acordată magistraţilor

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 4 mai 2021

35.COMUNICAT 04/05/2021
 COMUNICAT din 4 mai 2021
privind plata unor despăgubiri pentru săvârşirea unor fapte de discriminare salarială

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 4 mai 2021

36.COMUNICAT 28/04/2021
 COMUNICAT din 28 aprilie 2021
privind determinarea subiecţilor infracţiunii de incest

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 28 aprilie 2021

37.COMUNICAT 28/04/2021
 COMUNICAT din 28 aprilie 2021
privind interpretarea sintagmei ”alte acte normative” din cuprinsul art. 60 alin. (2) din Legea nr. 263/2010

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 28 aprilie 2021

38.COMUNICAT 27/04/2021
 COMUNICAT din 27 aprilie 2021
privind notificările formulate de către debitori, ulterior admiterii definitive a contestaţiei formulate de către creditor împotriva primei notificări de dare în plată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 27 aprilie 2021

39.COMUNICAT 20/04/2021
 COMUNICAT din 20 aprilie 2021
privind sintagma „în vârstă de până la 16 ani” cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (1^1) din OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 aprilie 2021

40.COMUNICAT 19/04/2021
 COMUNICAT din 19 aprilie 2021
privind hotărârea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 19 aprilie 2021

41.COMUNICAT 19/04/2021
 COMUNICAT din 19 aprilie 2021
privind data în raport de care se stabileşte cota de impozit ce se aplică diferenţelor de venituri din pensii stabilite pentru perioade anterioară

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 19 aprilie 2021

42.COMUNICAT 16/04/2021
 COMUNICAT din 16 aprilie 2021
privind acţiunile prin care personalul auxiliar din cadrul instanţelor şi al parchetelor a solicitat acordarea de sporuri în cuantum maxim de 45%, prin raportare la personalul auxiliar din cadrul altor curţi de apel

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 aprilie 2021

43.COMUNICAT 16/04/2021
 COMUNICAT din 16 aprilie 2021
privind instanţa care poate recalcula pedeapsa pentru infracţiunea continuată sau complexă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 aprilie 2021

44.COMUNICAT 08/04/2021
 COMUNICAT din 8 aprilie 2021
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 7 din 26 aprilie 2018 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 aprilie 2021

45.COMUNICAT 07/04/2021
 COMUNICAT din 7 aprilie 2021
privind excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 7 aprilie 2021

46.COMUNICAT 07/04/2021
 COMUNICAT din 7 aprilie 2021
privind excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 400 alin. (1), ale art. 405 alin. (3) şi ale art. 406 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 7 aprilie 2021

47.COMUNICAT 06/04/2021
 COMUNICAT din 6 aprilie 2021
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 6 aprilie 2021

48.COMUNICAT 05/04/2021
 COMUNICAT din 5 aprilie 2021
privind persoanele care au dreptul să solicite şi să obţină informaţii de interes public de la autorităţile şi instituţiile publice

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 5 aprilie 2021

49.COMUNICAT 02/04/2021
 COMUNICAT din 2 aprilie 2021
privind actualizarea drepturilor de pensie

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 2 aprilie 2021

50.COMUNICAT 31/03/2021
 COMUNICAT din 31 martie 2021
privind atribuţia de validare/invalidare a Comisiei de validare a Camerei Deputaţilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 31 martie 2021

51.COMUNICAT 31/03/2021
 COMUNICAT din 31 martie 2021
privind reevaluarea scenariilor proiectelor cinematografice

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 31 martie 2021

52.COMUNICAT 25/03/2021
 COMUNICAT din 25 martie 2021
privind posibilitatea creditorului de a fixa suma definitivă cu titlu de penalităţi de întârziere ce i se datorează de către debitor în ipoteza in care debitorul execută obligaţia în mai puţin de 3 luni de la data comunicării încheierii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 25 martie 2021

53.COMUNICAT 24/03/2021
 COMUNICAT din 24 martie 2021
privind dobânzile care curg după deschiderea procedurii de insolvenţă în situaţia contractului de credit cu dobândă stabilită în funcţie de un indice de referinţă periodic

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 24 martie 2021

54.COMUNICAT 24/03/2021
 COMUNICAT din 24 martie 2021
privind sfera noţiunii de ”substanţe psihoactive” din conţinutul normelor de incriminare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 24 martie 2021

55.COMUNICAT 22/03/2021
 COMUNICAT din 22 martie 2021
privind actele de urmărire efectuate de către dacă organul de urmărire penală care a întocmit procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 22 martie 2021

56.COMUNICAT 22/03/2021
 COMUNICAT din 22 martie 2021
privind termenul de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei privind executarea fără autorizaţie a lucrărilor de construcţie

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 22 martie 2021

57.COMUNICAT 18/03/2021
 COMUNICAT din 18 martie 2021
referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, în ceea ce priveşte evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 18 martie 2021

58.COMUNICAT 18/03/2021
 COMUNICAT din 18 martie 2021
privind publicarea de anunţuri fictive online care a avut drept consecinţă producerea unei pagube, fără ca prin această activitate să se intervină asupra sistemului informatic sau asupra datelor informatice prelucrate de acesta

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 18 martie 2021

59.COMUNICAT 17/03/2021
 COMUNICAT din 17 martie 2021
privind procedura contestaţiei la executare atunci când pentru o parte dintre pedepsele indicate în mandatul european de arestare emis de autoritatea judiciară solicitantă română, autoritatea judiciară de executare străină refuză predarea, iar pentru o altă parte dintre pedepse admite predarea

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 17 martie 2021

60.COMUNICAT 16/03/2021
 COMUNICAT din 16 martie 2021
privind înstrăinarea drepturile litigioase care i se cuvin titularului potrivit legilor de restituire a proprietăţii anterior emiterii titlului de proprietate şi punerii în posesie, dar ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 martie 2021

61.COMUNICAT 09/03/2021
 COMUNICAT din 9 martie 2021
privind acordarea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 martie 2021

62.COMUNICAT 08/03/2021
 COMUNICAT din 8 martie 2021
privind caracterul de titlu executoriu al scrisorii de garanţie bancară

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 martie 2021

63.COMUNICAT 05/03/2021
 COMUNICAT din 5 martie 2021
privind admisibilitatea acţiunilor de reziliere a contractelor cu executare succesivă, menţinute de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar după momentul deschiderii procedurii insolvenţei, pentru nerespectarea de către pârâtul debitor a obligaţiilor contractuale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 5 martie 2021

64.COMUNICAT 05/03/2021
 COMUNICAT din 5 martie 2021
privind termenul în care poate fi exercitată acţiunea în tăgăduirea paternităţii raportat la dispoziţiile art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 5 martie 2021

65.COMUNICAT 03/03/2021
 COMUNICAT din 3 martie 2021
privind excluderea dreptului la repararea pagubei în cazul privării de libertate dispuse în cursul procesului penal soluţionat prin clasare sau achitare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 3 martie 2021

66.COMUNICAT 02/03/2021
 COMUNICAT din 25 martie 2021
privind efectele aplicării dispoziţiilor referitoare la recalcularea pedepsei pentru infracţiunea continuată sau complexă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 2 martie 2021

67.COMUNICAT 01/03/2021
 COMUNICAT din 1 martie 2021
privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 martie 2021

68.COMUNICAT 23/02/2021
 COMUNICAT din 23 februarie 2021
privind posibilitatea femeii de a solicita continuarea exercitării raportului de serviciu, în condiţii identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 februarie 2021

69.COMUNICAT 23/02/2021
 COMUNICAT din 23 februarie 2021
privind interpretarea şi aplicarea principiului ierarhizării pe verticală şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 februarie 2021

70.COMUNICAT 23/02/2021
 COMUNICAT din 23 februarie 2021
privind veniturile din transferul de monedă virtuală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 februarie 2021

71.COMUNICAT 19/02/2021
 COMUNICAT din 19 februarie 2021
privind aplicarea legii în timp în ceea ce priveşte cererile de stabilire a despăgubirilor în procedurile de executare silită

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 19 februarie 2021

72.COMUNICAT 10/02/2021
 COMUNICAT din 10 februarie 2021
privind majorarea de 25% raportat la componenta VRS (valoarea de referinţă sectorială) în formula de calcul a salariului/indemnizaţiei de bază brute lunare pentru personalul din cadrul sistemului public de asistenţă socială şi pentru personalul de probaţiune

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 10 februarie 2021

73.COMUNICAT 08/02/2021
 COMUNICAT din 8 februarie 2021
privind situaţiile de excludere a asociatului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 februarie 2021

74.COMUNICAT 08/02/2021
 COMUNICAT din 8 februarie 2021
privind titularul acţiunii în tăgăduirea paternităţii pentru copilul născut în timpul căsătoriei

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 februarie 2021

75.COMUNICAT 01/02/2021
 COMUNICAT din 1 februarie 2021
privind abaterile grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară săvârşite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 februarie 2021

76.COMUNICAT 01/02/2021
 COMUNICAT din 1 februarie 2021
privind conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană în perioada cuprinsă între rămânerea definitive a hotărârii de condamnare pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi până la anularea permisului de conducere dispusă de către şeful poliţiei

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 februarie 2021

77.COMUNICAT 29/01/2021
 COMUNICAT din 29 ianuarie 2021.’
Furnizat de LEGIStm.ro