Monitorul 1095 din data: 17/11/2021

1.DECIZIE 481 13/07/2021
 DECIZIA nr. 481 din 13 iulie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 17 noiembrie 2021

2.DECIZIE 534 15/07/2021
 DECIZIA nr. 534 din 15 iulie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41, ale art. 43 alin. (1), ale art. 45, ale art. 53 alin. (1), precum şi ale art. 488 alin. (1) pct. 1 şi pct. 5 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 17 noiembrie 2021

3.ORDIN 650 03/11/2021
 ORDIN nr. 650 din 3 noiembrie 2021
pentru modificarea Normelor privind raportarea către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 266/2018

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 17 noiembrie 2021

4.ORDIN 651 03/11/2021
 ORDIN nr. 651 din 3 noiembrie 2021
pentru delegarea atribuţiilor privind traducerea şi publicarea Codului etic şi a Standardelor internaţionale de audit

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 17 noiembrie 2021

5.ORDIN 1382 05/11/2021
 ORDIN nr. 1.382 din 5 noiembrie 2021
pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.066/2006 privind delegarea unor competenţe Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 17 noiembrie 2021

6.ORDIN 1939 25/10/2021
 ORDIN nr. 1.939 din 25 octombrie 2021
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de atestare a experţilor care evaluează starea de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH – 073, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 359/2019

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 17 noiembrie 2021

7.ORDIN 1956 28/10/2021
 ORDIN nr. 1.956 din 28 octombrie 2021
pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de evaluare a zonelor şi aglomerărilor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 17 noiembrie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro