Monitorul 1140 din data: 28/11/2022

1.HOTĂRÂRE 1416 22/11/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.416 din 22 noiembrie 2022
privind trecerea unei părţi din imobilul 3589, aflat în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, constituită dintr-o construcţie, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1140 din 28 noiembrie 2022

2.ORDIN 6216 09/11/2022
 ORDIN nr. 6.216 din 9 noiembrie 2022
pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1140 din 28 noiembrie 2022

3.METODOLOGIE 09/11/2022
 METODOLOGIE din 9 noiembrie 2022
privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1140 din 28 noiembrie 2022

.’
Furnizat de LEGIStm.ro