Monitorul 116 din data: 03/02/2021

1.HOTĂRÂRE 7 01/02/2021
 HOTĂRÂRE nr. 7 din 1 februarie 2021
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 3 februarie 2021

2.HOTĂRÂRE 8 01/02/2021
 HOTĂRÂRE nr. 8 din 1 februarie 2021
privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 3 februarie 2021

3.HOTĂRÂRE 9 01/02/2021
 HOTĂRÂRE nr. 9 din 1 februarie 2021
privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 3 februarie 2021

4.HOTĂRÂRE 10 02/02/2021
 HOTĂRÂRE nr. 10 din 2 februarie 2021
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 3 februarie 2021

5.DECIZIE 676 29/09/2020
 DECIZIA nr. 676 din 29 septembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 3 februarie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro