Monitorul 130 din data: 08/02/2021

1.HOTĂRÂRE 4 08/02/2021
 HOTĂRÂRE nr. 4 din 8 februarie 2021
privind numirea vicepreşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 130 din 8 februarie 2021

2.DECRET 100 08/02/2021
 DECRET nr. 100 din 8 februarie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 130 din 8 februarie 2021

3.DECRET 101 08/02/2021
 DECRET nr. 101 din 8 februarie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 130 din 8 februarie 2021

4.DECRET 102 08/02/2021
 DECRET nr. 102 din 8 februarie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 130 din 8 februarie 2021

5.HOTĂRÂRE 33 08/02/2021
 HOTĂRÂRE nr. 33 din 8 februarie 2021
privind modificarea şi completarea capitolului XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 130 din 8 februarie 2021

6.ORDIN 189 08/02/2021
 ORDIN nr. 189 din 8 februarie 2021
privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2021

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 130 din 8 februarie 2021

7.NORMĂ 2 29/01/2021
 NORMĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2021
pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 130 din 8 februarie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro