Monitorul 135 bis din data: 10/02/2021

1.LISTĂ 09/02/2021
 LISTĂ din 9 februarie 2021
aferentă trimestrului IV 2020, ce conţine clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piaţă în România şi raportate de furnizorii de servicii medicale şi de medicamente la casele de asigurări de sănătate şi validate de acestea, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, în medicamente de tip I, tip II şi tip III, potrivit prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 135 bis din 10 februarie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro