Monitorul 136 bis din data: 10/02/2021

1.ANEXĂ 27/01/2021
 ANEXE din 27 ianuarie 2021
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 136 bis din 10 februarie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro