Monitorul 156 din data: 23/02/2023

1.ORD DE URGENŢĂ 5 22/02/2023
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 22 februarie 2023
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 23 februarie 2023

2.INSTRUCŢIUNI 09/02/2023
 INSTRUCŢIUNI din 9 februarie 2023
de efectuare a controlului respectării legilor şi a celorlalte acte normative din domeniul sportului şi de verificare a activităţilor sportive, a modului de funcţionare şi administrare a structurilor sportive, în conformitate cu statutele, regulamentele şi dispoziţiile legale în vigoare, şi a documentelor utilizate în activitatea de supraveghere şi control în domeniul sportului

EMITENT: Ministerul Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 23 februarie 2023

3.ORDIN 160 20/02/2023
 ORDIN nr. 160 din 20 februarie 2023
privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea şi decontarea de bonuri de carburant şi/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, pentru aplicarea art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 23 februarie 2023

4.ORDIN 450 15/02/2023
 ORDIN nr. 450 din 15 februarie 2023
privind abrogarea Ordinului ministrului turismului nr. 89/1995 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind acordarea diplomei de „Maestru în arta culinară”

EMITENT: Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 23 februarie 2023

5.ORDIN 84 09/02/2023
 ORDIN nr. 84 din 9 februarie 2023
pentru aprobarea Instrucţiunilor de efectuare a controlului respectării legilor şi a celorlalte acte normative din domeniul sportului şi de verificare a activităţilor sportive, a modului de funcţionare şi administrare a structurilor sportive, în conformitate cu statutele, regulamentele şi dispoziţiile legale în vigoare, şi a documentelor utilizate în activitatea de supraveghere şi control în domeniul sportului

EMITENT: Ministerul Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 23 februarie 2023

6.METODOLOGIE 20/02/2023
 METODOLOGIE din 20 februarie 2023
pentru acordarea şi decontarea de bonuri de carburant şi/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, pentru aplicarea art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 23 februarie 2023

.’
Furnizat de LEGIStm.ro