Monitorul 219 din data: 16/03/2023

1.ORD DE URGENŢĂ 14 15/03/2023
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 15 martie 2023
pentru modificarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 219 din 16 martie 2023

2.HOTĂRÂRE 234 15/03/2023
 HOTĂRÂRE nr. 234 din 15 martie 2023
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 219 din 16 martie 2023

3.ORDIN 70 14/03/2023
 ORDIN nr. 70 din 14 martie 2023
privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna martie 2023

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 219 din 16 martie 2023

4.DECIZIE 8 30/01/2023
 DECIZIA nr. 8 din 30 ianuarie 2023
privind interpretarea dispoziţiilor art. 914 din Codul civil şi ale art. 41 din Legea nr. 7/1996

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 219 din 16 martie 2023

5.ORD DE URGENŢĂ 12 15/03/2023
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 15 martie 2023
pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială şi modificarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 219 din 16 martie 2023

6.REGULAMENT 15/03/2023
 REGULAMENT-CADRU din 15 martie 2023
privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 219 din 16 martie 2023

.’
Furnizat de LEGIStm.ro