Monitorul 226 din data: 05/03/2021

1.LEGE 11 05/03/2021
 LEGE nr. 11 din 5 martie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 5 martie 2021

2.DECRET 169 05/03/2021
 DECRET nr. 169 din 5 martie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 5 martie 2021

3.DECIZIE 872 26/11/2020
 DECIZIA nr. 872 din 26 noiembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 şi ale art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 5 martie 2021

4.HOTĂRÂRE 59 24/02/2021
 HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 februarie 2021
privind acordarea cetăţeniei române domnului S. D.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 5 martie 2021

5.HOTĂRÂRE 60 24/02/2021
 HOTĂRÂRE nr. 60 din 24 februarie 2021
privind acordarea cetăţeniei române doamnei U. N.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 5 martie 2021

6.DECIZIE 202 05/03/2021
 DECIZIE nr. 202 din 5 martie 2021
pentru eliberarea domnului Cosmin Marcovici din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 5 martie 2021

7.DECIZIE 203 05/03/2021
 DECIZIE nr. 203 din 5 martie 2021
pentru numirea domnului András István Demeter în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 5 martie 2021

8.ORDIN 294 09/10/2020
 ORDIN nr. 294 din 9 octombrie 2020
privind stabilirea metodologiei de calcul al suprafeţelor de terenuri cultivate cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor corespunzătoare numărului de animale deţinute de contribuabili, persoane fizice/membri ai asocierilor fără personalitate juridică, care nu generează venit impozabil

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 5 martie 2021

9.ORDIN 276 04/03/2021
 ORDIN nr. 276 din 4 martie 2021
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 5 martie 2021

10.ORDIN 389 25/02/2021
 ORDIN nr. 389 din 25 februarie 2021
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 5 martie 2021

11.RECTIFICARE 37 10/02/2021
 RECTIFICARE nr. 37 din 10 februarie 2021

referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 37/2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 5 martie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro