Monitorul 237 din data: 09/03/2021

1.HOTĂRÂRE 285 03/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 285 din 3 martie 2021
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara reţelei TEN-T – Port Corabia”

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

2.HOTĂRÂRE 287 03/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 287 din 3 martie 2021
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.842 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte noi modalităţi de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării nivelului de activitate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

3.HOTĂRÂRE 284 03/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 284 din 3 martie 2021
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „D.A.N.U.B.E. – Reţea de acces la Dunăre – Deblocarea circulaţiei în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiţii economice optime – Port Giurgiu”

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

4.ORDIN 64 24/02/2021
 ORDIN nr. 64 din 24 februarie 2021
privind aprobarea tarifelor pentru autorizarea auditorilor energetici persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice, atestarea managerilor energetici şi a societăţilor prestatoare de servicii energetice, pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei/atestatului, pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei/atestatului sau al deciziei de prelungire a autorizaţiei/atestatului, pentru modificarea autorizaţiei/atestatului

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

5.ORDIN 165 26/02/2021
 ORDIN nr. 165 din 26 februarie 2021
pentru aprobarea modificării unor reglementări în domeniul certificării şi înmatriculării aeronavelor civile fără pilot la bord

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

6.RAPORT 32816 24/12/2020
 RAPORT nr. 32.816 din 24 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vrabie Nicoleta, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

7.RAPORT 32850 28/12/2020
 RAPORT nr. 32.850 din 28 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zanfir Florin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

8.RAPORT 32855 28/12/2020
 RAPORT nr. 32.855 din 28 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vasi Nicolae, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

9.RAPORT 33070 29/12/2020
 RAPORT nr. 33.070 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zară Ion, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

10.RAPORT 33071 29/12/2020
 RAPORT nr. 33.071 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vîja Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

11.RAPORT 33802 30/12/2020
 RAPORT nr. 33.802 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ursulean Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

12.RAPORT 33811 30/12/2020
 RAPORT nr. 33.811 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Uhliuc Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

13.RAPORT 33814 30/12/2020
 RAPORT nr. 33.814 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zaharie Gabriel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

14.RAPORT 1173 19/01/2021
 RAPORT nr. 1.173 din 19 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vatav Mihai, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

15.RAPORT 1187 19/01/2021
 RAPORT nr. 1.187 din 19 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Uniunii Croaţilor din România, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

16.RAPORT 1238 19/01/2021
 RAPORT nr. 1.238 din 19 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zelca Mihai, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

17.RAPORT 1240 19/01/2021
 RAPORT nr. 1.240 din 19 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zamfirescu Alexandru Lucian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

18.RAPORT 1307 20/01/2021
 RAPORT nr. 1.307 din 20 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Viericiu Dumitru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

19.RAPORT 1430 21/01/2021
 RAPORT nr. 1.430 din 21 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vreme Daniela-Simona, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

20.RAPORT 1436 21/01/2021
 RAPORT nr. 1.436 din 21 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vreme Şerban, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

21.RAPORT 1865 26/01/2021
 RAPORT nr. 1.865 din 26 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vlase Mircea-George, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 9 martie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro