Monitorul 322 din data: 30/03/2021

1.ORD DE URGENŢĂ 20 29/03/2021
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 29 martie 2021
privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 30 martie 2021

2.HOTĂRÂRE 353 25/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 353 din 25 martie 2021
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 30 martie 2021

3.DECIZIE 253 30/03/2021
 DECIZIE nr. 253 din 30 martie 2021
pentru eliberarea doamnei Oana-Marie Arat, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 30 martie 2021

4.ORDIN 2702 17/03/2021
 ORDIN nr. 2.702 din 17 martie 2021
pentru acreditarea Muzeului Naţional „Brătianu” din Ştefăneşti, judeţul Argeş

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 30 martie 2021

5.ORDIN 6783 29/03/2021
 ORDIN nr. 6.783 din 29 martie 2021
privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 30 martie 2021

6.NORMĂ 6 22/03/2021
 NORMĂ nr. 6 din 22 martie 2021
pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 30 martie 2021

.’
Furnizat de LEGIStm.ro