Monitorul 53 din data: 19/01/2023

1.HOTĂRÂRE 42 18/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 42 din 18 ianuarie 2023
privind scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, în vederea asigurării protecţiei populaţiei în contextul conflictului din Ucraina

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

2.HOTĂRÂRE 43 18/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 43 din 18 ianuarie 2023
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara”, lucrare de utilitate publică de interes naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

3.HOTĂRÂRE 41 18/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 41 din 18 ianuarie 2023
privind modificarea şi completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

4.HOTĂRÂRE 38 18/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 38 din 18 ianuarie 2023
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti – Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia”, judeţul Ilfov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

5.ORDONANŢĂ 4 18/01/2023
 ORDONANŢĂ nr. 4 din 18 ianuarie 2023
privind stabilirea destinaţiei unor sume restituite în contul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

6.HOTĂRÂRE 37 18/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 37 din 18 ianuarie 2023
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reparaţie capitală Pod pe DN 3B km 0 + 822 peste Canal la Călăraşi”, judeţul Călăraşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

7.DECIZIE 502 02/11/2022
 DECIZIA nr. 502 din 2 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (4) şi ale art. 465 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

8.DECIZIE 14 19/01/2023
 DECIZIE nr. 14 din 19 ianuarie 2023
privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

9.ORDIN 30 11/01/2023
 ORDIN nr. 30 din 11 ianuarie 2023
pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat – Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2022”

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

10.ORDIN 743 18/01/2023
 ORDIN nr. 743 din 18 ianuarie 2023
pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 4.505/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2023

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

11.ORDIN 3 18/01/2023
 ORDIN nr. 3 din 18 ianuarie 2023
pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru instalaţiile de stocare a energiei electrice şi procedura de notificare pentru racordarea instalaţiilor de stocare a energiei electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

12.NORMĂ 18/01/2023
 NORMĂ TEHNICĂ din 18 ianuarie 2023
privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru instalaţiile de stocare a energiei electrice şi procedura de notificare pentru racordarea instalaţiilor de stocare a energiei electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

.’
Furnizat de LEGIStm.ro