Monitorul 54 din data: 19/01/2023

1.ORDIN 20 17/01/2023
 ORDIN nr. 20 din 17 ianuarie 2023
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 54 din 19 ianuarie 2023

2.HOTĂRÂRE 700 12/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 23/700 din 12 ianuarie 2023
privind renunţarea domnului Bunea Alexandru la funcţia de preşedinte al Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

EMITENT: Corpul Experţilor Contabili
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 54 din 19 ianuarie 2023

3.DECIZIE 80 05/12/2022
 DECIZIA nr. 80 din 5 decembrie 2022
referitoare la interpretarea art. 73^1 alin. (13) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 54 din 19 ianuarie 2023

4.ORDIN 13 10/01/2023
 ORDIN nr. 13 din 10 ianuarie 2023
privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 54 din 19 ianuarie 2023

.’
Furnizat de LEGIStm.ro